logo
  • Príznaky

    Avastin je monoklonálna protilátka, ktorá selektívne blokuje účinok rastových faktorov na cievny endotel. V dôsledku tohto účinku sa Avastin používa v oftalmologickej praxi na liečenie ochorení, ktoré sú charakterizované proliferáciou vaskulárnej membrány: makulárnou degeneráciou (vlhká forma súvisiaca s vekom), diabetickou retinopatiou a ďalšími.

  • Príznaky

    Cestovatelia prechádzajúci púšťou vždy chránia oči pred piesočnými búrkami. Ak sa piesok naplní oči - problémy, je veľmi ťažké umyť, oči zalievanie a bolesť. Ale z pravého piesku púšte, môžete byť zachránení pomocou ochranných prostriedkov.

  • Príznaky

    Úžasným prostriedkom na podporu videnia je liek Isotine. Je veľmi populárny vo výrobnej krajine (India) a teraz sa s nami často používa. Liek má vynikajúci účinok pri liečbe neinvazívneho spôsobu šedého zákalu, korekcie zraku súvisiacej s vekom a ako preventívneho očného zdravia.

Up